kontakty z małoletnimi

12 maja, 2023

Kontakty rodziców z małoletnimi Adwokat Legionowo

Prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów Utrzymywanie kontaktów z dzieckiem jest zarówno prawem, jak i obowiązkiem rodzica i dziecka. Prawo to przysługuje niezależnie od władzy rodzicielskiej. Kontakty […]
13 maja, 2023

Postępowanie sądowe w przedmiocie ustalenia kontaktów z dzieckiem Adwokat Legionowo

Gdy rodzice żyją w rozłączeniu ich obowiązkiem jest ustalenie formy kontaktu z dzieckiem. Niestety często małżonkowie (lub byli partnerzy) będący ze sobą w konflikcie nie potrafią […]
13 maja, 2023

Egzekwowanie przed Sądem kontaktów z dzieckiem Adwokat Legionowo

Niestety zdarzają się sytuacje, w których pomimo uregulowania przez Sąd kontaktów rodzica z dzieckiem drugi rodzic je utrudnia, np. poprzez niewydawanie dziecka na kontakt. Utrudnianie kontaktu […]
13 maja, 2023

Prawa dziadków i innych osób do kontaktów z dzieckiem Adwokat Legionowo

Należy pamiętać, że nie tylko rodzice mają prawo do kontaktów z dzieckiem. Prawo do kontaktów przysługuje także rodzeństwu, dziadkom, powinowatym w linii prostej. Prawo to przysługuje […]