rozwód

12 maja, 2023

Kontakty rodziców z małoletnimi Adwokat Legionowo

Prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów Utrzymywanie kontaktów z dzieckiem jest zarówno prawem, jak i obowiązkiem rodzica i dziecka. Prawo to przysługuje niezależnie od władzy rodzicielskiej. Kontakty […]
13 maja, 2023

Ograniczenie i zakaz utrzymywania kontaktów rodziców z dzieckiem Adwokat Legionowo

Sąd może ograniczyć utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem, jeżeli wymaga tego dobro dziecka. Sąd może w szczególności: zakazać spotykania się rodziców (bądź rodzica) z dzieckiem, zakazać […]
13 maja, 2023

Postępowanie sądowe w przedmiocie ustalenia kontaktów z dzieckiem Adwokat Legionowo

Gdy rodzice żyją w rozłączeniu ich obowiązkiem jest ustalenie formy kontaktu z dzieckiem. Niestety często małżonkowie (lub byli partnerzy) będący ze sobą w konflikcie nie potrafią […]
13 maja, 2023

Egzekwowanie przed Sądem kontaktów z dzieckiem Adwokat Legionowo

Niestety zdarzają się sytuacje, w których pomimo uregulowania przez Sąd kontaktów rodzica z dzieckiem drugi rodzic je utrudnia, np. poprzez niewydawanie dziecka na kontakt. Utrudnianie kontaktu […]