Postępowanie sądowe w przedmiocie ustalenia kontaktów z dzieckiem Adwokat Legionowo

Ograniczenie i zakaz utrzymywania kontaktów rodziców z dzieckiem Adwokat Legionowo
13 maja, 2023
Egzekwowanie przed Sądem kontaktów z dzieckiem Adwokat Legionowo
13 maja, 2023

Gdy rodzice żyją w rozłączeniu ich obowiązkiem jest ustalenie formy kontaktu z dzieckiem. Niestety często małżonkowie (lub byli partnerzy) będący ze sobą w konflikcie nie potrafią polubownie ustalić kontaktów z dzieckiem. Zdarzają się sytuacje, w których rodzic przez długi czas jest izolowany od dziecka. W takiej sytuacji należy niezwłocznie złożyć do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka wniosek o ustalenie przez Sąd kontaktów z dzieckiem wraz z wnioskiem o zabezpieczenie. Wniosek ten podlega opłacie sądowej w wysokości 100 zł. Wniosek powinien dokładnie precyzować jakich kontaktów domaga się rodzic, tzn. czy kontakty te mają się odbywać przykładowo co drugi weekend, czy rodzic chce by Sąd uregulował także kwestię kontaktów w święta, wakacje, ferie, a jeśli tak to w jaki sposób, czy też może rodzic domaga się opieki naprzemiennej. Jeśli kontakty mają się odbywać np. co drugi weekend należy dokładnie wskazać, którego dnia i o której godzinie kontakt ma się zacząć i zakończyć, a także który rodzic ma zawieźć i odebrać dziecko.  

Adwokat Jolanta Dymek posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o ustalenie i egzekwowanie kontaktów z dzieckiem. Sporządzamy wnioski, apelacje, reprezentujemy Klientów przed Sądami wszystkich instancji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *