alimenty Legionowo

22 listopada, 2023

Podwyższenie alimentów na dziecko Adwokat Legionowo

Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka i możliwości zarobkowych i majątkowych rodzica. Alimenty zasądzone w drodze wyroku (lub w umowie zawartej pomiędzy rodzicami dziecka) mogą […]
10 grudnia, 2023

Alimenty na dorosłe dziecko. Kiedy można je uchylić? Adwokat Legionowo

Rodzice zobowiązani są do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb swojego dziecka, które nie jest jeszcze w stanie samodzielnie się utrzymać. W przepisach prawa nie zostało wskazane do którego […]
18 grudnia, 2023

Poradnik rozwodowy Adwokat Legionowo

Rozwiązanie związku małżeńskiego przez rozwód często wiąże się z istotnym obciążeniem emocjonalnym, obejmującym trudne aspekty, takie jak uczucie straty czy niepewności. Warto zdawać sobie sprawę z […]
13 stycznia, 2024

Przestępstwo niealimentacji

Przestępstwo niealimentacji polega na uchylaniu się od wykonania obowiązku alimentacyjnego. Z powyższego wynika, że sprawcą przestępstwa niealimentacji może być tylko ta osoba, na której ciąży obowiązek […]