Kontakty rodziców z małoletnimi Adwokat Legionowo

Ograniczenie i zakaz utrzymywania kontaktów rodziców z dzieckiem Adwokat Legionowo
13 maja, 2023

Prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów

Utrzymywanie kontaktów z dzieckiem jest zarówno prawem, jak i obowiązkiem rodzica i dziecka. Prawo to przysługuje niezależnie od władzy rodzicielskiej. Kontakty obejmują w szczególności: przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie poza miejsce zamieszkania), bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej (np. przez Skype).

Sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozstaniu rodziców rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka, a także biorąc pod uwagę rozsądne życzenia dziecka. Jeżeli rodzice nie dojdą do porozumienia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem rozstrzygnie Sąd. Zasadą jest, że w wyroku rozwodowym Sąd orzeka o kontaktach rodziców z dzieckiem, chyba że małżonkowie złożą zgodny wniosek o zaniechanie orzekania przez Sąd o utrzymywaniu kontaktów.

Adwokat Jolanta Dymek posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o ustalenie i egzekwowanie kontaktów z dzieckiem. Sporządzamy wnioski, apelacje, reprezentujemy Klientów przed Sądami wszystkich instancji. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

www.adwokatwlegionowie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *