rozdzielność majątkowa

23 listopada, 2023

Czy możliwe jest orzeczenie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną? Adwokat Legionowo

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym […]
20 lutego, 2024

Podział majątku przed rozwodem. Adwokat Legionowo

Czy możliwy jest podział majątku wspólnego jeszcze przed rozwodem? Tak, ale pod warunkiem, że pomiędzy małżonkami powstanie ustrój rozdzielności majątkowej. Co do zasady zawarcie związku małżeńskiego […]