Blog

13 maja, 2023

Prawa dziadków i innych osób do kontaktów z dzieckiem Adwokat Legionowo

Należy pamiętać, że nie tylko rodzice mają prawo do kontaktów z dzieckiem. Prawo do kontaktów przysługuje także rodzeństwu, dziadkom, powinowatym w linii prostej. Prawo to przysługuje […]
13 maja, 2023

Rozwód czy separacja? – Kancelaria Adwokacka Legionowo

Wybór między rozwodem a separacją zależy od indywidualnej sytuacji małżonków i ich potrzeb. Rozwód polega na rozwiązaniu małżeństwa na podstawie wyroku sądu, czyli orzeczenie rozwodu kończy prawnie […]
15 maja, 2023

Władza rodzicielska Adwokat Legionowo

Czym jest władza rodzicielska? Władza rodzicielska to ogół uprawnień i obowiązków rodzica do wykonywania pieczy nadosobą i majątkiem dziecka oraz do jego wychowania, przy poszanowaniu praw […]
16 maja, 2023

Postępowanie rozwodowe krok po kroku Adwokat Legionowo

Często otrzymujemy od Państwa pytanie jak przebiega postępowanie rozwodowe. Poniżej przedstawiamy ogólny schemat postępowania. 1.Konsultacja z prawnikiem W pierwszej kolejności rekomendujemy skontaktowanie się z prawnikiem specjalizującym […]