Blog

12 stycznia, 2024

Wina w rozkładzie pożycia

Art. 57 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że orzekając rozwód Sąd ma obowiązek także orzec, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na […]
13 stycznia, 2024

Przestępstwo niealimentacji

Przestępstwo niealimentacji polega na uchylaniu się od wykonania obowiązku alimentacyjnego. Z powyższego wynika, że sprawcą przestępstwa niealimentacji może być tylko ta osoba, na której ciąży obowiązek […]
14 stycznia, 2024

Czy dziadkowie mogą wystąpić do Sądu o uregulowanie ich kontaktów z wnukami?

Konsekwencje rozstania dotykają nie tylko dzieci, ale także bliskich krewnych byłych partnerów. Zdarzają się sytuacje, gdy jeden z rodziców ogranicza kontakty dzieci z rodzicami swojego byłego […]
14 lutego, 2024

Postępowanie rozwodowe – 5 kroków. Adwokat Legionowo

Rozwód to proces wyzwalający wiele trudności dla każdej zainteresowanej strony. Nie chodzi jedynie o trudności prawne, ale także, a może przede wszystkim, o trudności emocjonalne. Każda […]